Fangeborgen,

Roustvej 87, 6800 Varde,

info@fangeborgen.dk

Tlf.: 7522 2287


Hvad er Fangeborgen?


Kender I Fangerne på Fortet?  


Fangeborgen er en leg for voksne og børn over 12 år.  


I starter med at oprette hold af gerne 3-4 personer på skærmen ved indgangen til Fangeborgen. Indtast jeres holdnavn, et telefonnummer og scan derefter kortet lige under skærmen.  


Så begynder spillet. Der er p.t. 42 rum med én udfordring i hver.  


Udfordringerne er varierede og mangeartede.  


I møder 14 grupper af rum, der hver er delt op i et ”A”, ”B” og ”C” rum. Løser I opgaven i ”A” får I adgang til døren i ”B”. Løser I ikke opgaven må I ud i gangen igen og starte forfra eller skifte til en ny gruppe af rum. Tilsvarende sker i rum ”B”. Løser I endeligt opgaven i rum ”C” skal I huske at scanne jeres holdkort på nøglescanneren ved døren, INDEN I åbner døren og forlader rummet. Derved tjener holdet 2.000 point.


Men I tjener ikke kun point. For hvert sekund I bruger, fratrækkes holdet 1 point. I bestemmer selv, hvor mange rum, I ønsker at prøve og i hvilken rækkefølge.  


VIGTIGT - VIGTIGT

Husk altid at LÆSE og FORSTÅ de lede tråde der hænger lige inden for døren til hvert enkelt rum.

REGN IKKE MED, AT I KAN LØSE ALLE OPGAVER.

REGN MED AT MANGE OPGAVER SKAL DER BRUGES FLERE FORSØG TIL AT LØSE. Det betyder, at I må tilbage i gangen og starte forfra. Alternativt fortsæt til næste gruppe af 3 rum. Pas på der er bevægelses- eller gulvsensorer i flere rum – I taber, hvis disse aktiveres. Ønsker I at holde pause undervejs (og dermed stoppe tiden), så husk at scanne jeres holdkort ved døren til Fangeborgen, når I går fra pause.

Husk at aflevere kortet i receptionen for point udlæsning til scoreboardet, når I er færdige.  


God jagt og pas på I ikke bliver fanget!!